Van A tot Z begeleiding en mediation bij nalatenschappen

We staan er niet zo gauw bij stil, maar een erfenis kan veel keuzes en onvoorziene situaties met zich meebrengen. Dan is het fijn als je kunt terugvallen op iemand die van de hoed en de rand weet, en je van A tot Z begeleidt. Of die als bemiddelaar optreedt en ernaar streeft om er voor elke betrokkene te zijn. Nalatenschapsbegeleiding en mediation zijn mijn specialiteit, en ik help daarbij van harte.

Bij alles staat voorop dat ik ervoor zal zorgdragen dat ieders belangen, die van erfgenamen én overledene, worden gerespecteerd. En dat de afwikkeling van de erfenis ook echt kan bijdragen aan een goede na-gedachtenis.

Greetje Verlangen

U als erflater

Bent u bijvoorbeeld degene die de erfenis nalaat – de erflater – en wilt u vooraf uw nalatenschap goed regelen? Dan gaan we dat doen, helemaal volgens uw wensen. Wilt u daar bovendien uw erfgenamen bij betrekken en gaat dat allemaal in goede harmonie? Dat is iets om te koesteren. Ik sta u én uw erfgenamen graag bij alle stappen bij. Maar ook – of juist – als u vermoedt dat de meningen tussen erfgenamen (flink) uiteenlopen, is het van groot belang gevoelige kwesties vooraf onderling bespreekbaar te maken. Die bemiddeling is belangrijk voor de verstandhouding tussen uw erfgenamen, nu en later. Maar net zo goed voor u. Het is mijn streven dat u na afloop denkt: ‘Dat is geregeld, dat komt goed’. Want een gerust hart is van onschatbare waarde.

Lees meer over erf-begeleiding

U als erfgenaam

Of misschien wilt u, als erfgenaam, de verdeling van de erfenis met andere erfgenamen soepel laten verlopen? Ook dan is het fijn als iemand met kennis van zaken helpt, meedenkt en adviseert. Zonder testament is een groot deel van de verdeling van de erfenis al wettelijk vastgelegd. Maar ook als er wel een testament is, kan de inhoud soms voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Het kan zelfs gebeuren dat een deel van de erfenis buiten deze twee situaties valt. Samen gaan we de kwestie bekijken en oplossen. Ik neem nabestaanden zoveel mogelijk werk uit handen waar hun hoofd niet naar staat. Het overlijden van een dierbare is tenslotte al verdrietig genoeg.

Maar ook – of juist – als u vermoedt dat de meningen tussen erfgenamen (flink) uiteenlopen, is het van groot belang gevoelige kwesties vooraf onderling bespreekbaar te maken. Die bemiddeling is belangrijk voor de verstandhouding tussen uw erfgenamen, nu en later. Maar net zo goed voor u. Het is mijn streven dat u na afloop denkt: ‘Dat is geregeld, dat komt goed’. Want een gerust hart is van onschatbare waarde.

Lees meer over erf-bemiddeling
Favicon Gréfidès | Nalatenschapsbegeleiding en mediation in Culemborg