Rechtszaak of mediation?

Wie er samen niet uitkomt, kan naar de rechter stappen, maar daar kunnen hoge kosten bij komen voor een advocaat. Ook duurt een rechtszaak vaak lang. Mediation is voordeliger en leidt meestal sneller tot een oplossing. Bovendien bepaal je onderling wat die oplossing inhoudt, zonder inmenging van een rechter.

Bent u degene die de erfenis nalaat en merkt u dat de meningen tussen erfgenamen (flink) uiteenlopen? Dan is bemiddeling heel belangrijk voor de verstandhouding tussen uw erfgenamen, nu en later. Maar net zo goed voor u, want u kunt uw zorgen met uw dierbaren delen en samen goede afspraken maken, zodat u na afloop met een gerust hart denkt: ‘Dat komt goed’. Of bent u als erfgenaam een dierbare verloren en worden u en de andere erfgenamen het nu niet eens over de verdeling van de nalatenschap? Dat is een enorm verdrietige situatie, want je hoofd is ook zonder deze zorgen al vol genoeg.

In zulke gevallen is het fijn en raadzaam een derde onpartijdige partij in te schakelen die rust brengt en orde op zaken kan stellen voor iedereen.

Curator

Desgevraagd treed ik ook op als curator, wanneer iemand zelf niet (meer) in staat is zijn of haar belangen waar te nemen. Ik neem dan niet alleen beslissingen over geld en bezittingen, maar ook over de persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding van de betrokkene. Het is een ingrijpende maatregel. Praktisch elke handeling is alleen mogelijk na toestemming van mij, als curator. Er zijn verschillende aanleidingen om een curator aan te stellen. Wilt u daar meer over weten? Ik licht graag een en ander toe in een persoonlijk gesprek.

Wat is de rol van de mediator?

Mijn positie is neutraal. Ik ben er voor iedereen en vorm geen oordeel. Niet over de kwestie, niet over de standpunten en niet over de partijen. Dat is belangrijk om te weten, want u moet erop kunnen vertrouwen dat ik onpartijdig ben en voor ieders belangen opkom. Verder zorg ik dat de gesprekken zo plezierig mogelijk verlopen en iedereen zich gehoord voelt. Zo maak ik de weg vrij naar een beter onderling contact om uiteindelijk samen tot een oplossing te komen. Ook adviseer ik over juridische en niet-juridische aspecten van erfenissen, en zorg ervoor dat iedereen een overzicht krijgt van wat er is besproken. Tot slot stel ik zo nodig overeenkomsten op, waarin bijvoorbeeld staat welke oplossing de partijen met elkaar hebben afgesproken.

Hoe gaat het in zijn werk?

Bij mediation komen de betrokken partijen en de bemiddelaar op een informele manier bij elkaar, waarbij iedereen zijn of haar standpunt kan toelichten. Zowel vanuit emotionele betrokkenheid, als vanuit zakelijke belangen of juridische aspecten. Alles wat helpt om goed te begrijpen wat er speelt en waarom. De gesprekken duren zo’n anderhalf uur. Gemiddeld zijn er drie tot zes bijeenkomsten nodig om tot een oplossing te komen. Die oplossing is alléén geslaagd als alle partijen tevreden zijn.

Kosten

De kosten worden verdeeld tussen alle betrokken partijen, tenzij zij samen andere afspraken maken. Dit bespreken we bij aanvang. Het uurtarief van Gréfidès voor mediation is € 150,- (excl. 21% btw). Reiskosten zijn € 1,- per kilometer inclusief reistijd. (excl. 21% btw). Soms is een extra mediator fijn. Die kan dan bijvoorbeeld de rol van observator-bemiddelaar op zich nemen. Zijn/haar tarief is hetzelfde.

Neem contact op