Achtergrond Gréfidès | Nalatenschapsbegeleiding en mediation in Culemborg

Executeur

Wanneer ik als executeur optreed, vertegenwoordig ik daarmee de erfgenamen. Ik zorg dat de verdeling van de erfenis op rolletjes verloopt. Is er een testament met een beschrijving van de taken, dan zal ik die taken nauwkeurig uitvoeren, daar ben ik aan gebonden. Is er geen testament, dan gaat de afwikkeling volgens de regels van de wet. De taken van een executeur bestaan doorgaans uit: de nalatenschap beschrijven; bezittingen van de nalatenschap beheren (eventueel in overleg de verkoop daarvan); eventuele schulden voldoen en de belastingaangifte verzorgen.

Mijn doel is

  • dat u, in uw laatste levensfase de mogelijkheid heeft deze fase te leven zoals u dat wilt
  • dat uw laatste wensen/verlangens – zoveel als mogelijk is – realiteit worden
  • dat uw naasten in goede harmonie in contact met elkaar kunnen zijn
  • dat zowel degene die gaat sterven als de naasten de rust en ruimte hebben zich voor te bereiden op wat gaat komen.

Administratie

Naast een testament hebben veel mensen een zogenoemd levensdossier met daarin belangrijke informatie voor de nabestaanden. Dat kunnen foto’s en brieven zijn, maar ook adressenlijsten, wachtwoorden, gebruikersnamen, bankcodes, polissen, contracten en overeenkomsten. Heeft u ook zo’n levensdossier, en is die informatie niet (helemaal) op orde? Of moet u er nog aan beginnen, en ziet u er tegenop? Geen zorgen. Ik ga voor u op zoek naar de gegevens, zowel digitaal als op papier. Uiteraard kunnen ook nabestaanden een beroep op mij doen om de administratie van een overledene op orde te brengen.

Bespreken

Zelfs in harmonieuze situaties of gezinnen kan een erfenis een gevoelig onderwerp zijn. Niet iedereen praat daarover even gemakkelijk. En het is juist zo belangrijk dat ieders wensen en verwachtingen aan de orde kunnen komen.

In zulke en andere gevallen breng ik het gesprek op gang in een prettige sfeer en met oog voor iedereen, zodat ook lastige dingen bespreekbaar zijn.

Curator

Desgevraagd treed ik ook op als curator, wanneer iemand zelf niet (meer) in staat is zijn of haar belangen waar te nemen. Ik neem dan niet alleen beslissingen over geld en bezittingen, maar ook over de persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding van de betrokkene. Het is een ingrijpende maatregel. Praktisch elke handeling is alleen mogelijk na toestemming van mij, als curator. Er zijn verschillende aanleidingen om een curator aan te stellen. Wilt u daar meer over weten? Ik licht graag een en ander toe in een persoonlijk gesprek.

Voor de begeleiding van de erflater en erfgenamen kom ik graag in de vertrouwde familiare omgeving bij mensen thuis. Persoonlijk contact is in deze fase erg belangrijk. Niet alleen voor mij, maar juist ook voor u, als client.

Paardebloem Gréfidès | Nalatenschapsbegeleiding en mediation in Culemborg

Kosten

Het uurtarief van Gréfidès voor nalatenschapsbegeleiding is € 85,- (excl. 21% btw).
Reiskosten zijn € 1,- per kilometer inclusief reistijd. (excl. 21% btw).

Neem contact op